Wie kweekt wat

Leden laten zien welke vogelsoort zij kweken.

 

Groene Grasparkieten 
H. Steenbergen Tel. 0599212564 / 0619756517

 

 

 

Glosters

 

Australische Parkieten
A. Kruize Tel 0599.650366

 

Japan Hoso Scotch Fancy Glosters
Chris Smit Tel. 0599.618314

 

 

 

Glosters Neophema’s

 

Splendid en Turquoisines parkieten en Kleurkanaries
R. Kloppenburg Tel. 618577

 

Neophema’s
H.A. Grooten Tel. 0599.617689

 

Glosters, Schotch fancy Neophema’s
H.Veldhuis Tel. 0599.619216

 

 

Australische en Afrikaanse Prachtvinken
F. Oosting Tel. 06.50615717

 

Engelse grasparkieten
R. Nijboer Tel. 06.22823428