TT De Siervogel

REGELEMENTEN REGIONALE TENTOONSTELLING 2017  VOGELVERENIGING

“DE SIERVOGEL”NIEUW-BUINEN . KVK:01181638 Groningen

 Locatie: verenigigsgebouw’Het Tussendiep’Kerklaan 2.9521CB te Nieuw Buinen (voorheen Dorpshuis Centrum)Telf 06-53224188

 

INSCHRIJVING

De inschrijving sluit uiterlijk maandag 20 november 2017.

 

Ingeschreven kan worden volgens het vraagprogramma van de N.B.V.V. met uitzondering van zangvogels. Het inschrijfformulier kan worden ingeleverd bij

  1. Boekhoud Begoniastaat7 9521 GZ Nieuw-Buinen

Email: boekhoud23@ziggo.nl

Tel: 0599-750757

 

INSCHRIJFGELD EN CATALOGUS

Het inschrijfgeld bedraagt per vogel € 1,25 vanaf de 15e vogel en meer € 0,75 per vogel. De Catalogus à € 3.00 is voor iedere inzender verplicht, voor meerdere gezinsleden op hetzelfde adres is één Catalogus verplicht. Het verschuldigde inschrijfgeld plus € 3.00 voor de catalogus moet bij het inleveren van het inschrijfformulier worden voldaan.

Rekeningnr. Rabobank: NL94RABO 036.07.96.362 . T.n.v. De “Siervogel” Nieuw-Buinen

 

INBRENGEN / AFHALEN VOGELS

De ingeschreven vogels dienen onder overlegging van de inbreng/afhaalkaart door de inzenders te worden ingeleverd op Maandag 4 DECEMBER tussen 19.00 en 21.00 uur en op Zaterdag 9 december vanaf 15.00 uur te worden afgehaald. Voor niet afgehaalde vogels aanvaardt het bestuur geen enkele aansprakelijkheid.

KEURING

De keuring zal op Dinsdag 5 December bij kunst- of daglicht plaatsvinden in overleg met de keurmeesters.

PUNTEN EN PRIJZENSCHEMA :ALLEEN ERE METAAL DUS GEEN GELDPRIJZEN

 

PER HOOFDGROEPEN COMBINATIE WORDT ER GOUD-ZIVER-BRONS VERDEELT EN DE NODIGE bondsmedailes

 

prijzen schema minimumpunten

enkeling Ek 90* stel 181* stam 360* enkeling OK 91 punten

Kampioenen zullen worden aangewezen in de hoofdgroepen:

A:Kleurkanaries ongepigmenteerd 6 t/m 8

 B:Kleurkanaries gepigmenteerd 9 t/m 25 hoofdgroep (bont)

 C:Postuur kanaries gefriseerde-houdings-vorm- 26 t/m 28

 D:Postuur kanaries (on / gekuifde rassen) (overige rassen) en getekende rassen.29 t/m 31

 C:Tropen, standaardvogels & cultuurvogels – vruchten en insecteneters 40 t/m 59

 D: grasparkieten, Agaporniden en dwergpapegaaien Alle kromsnavels – Duiven – Grondvogels 60 t/m 76

 Bij inzending van tenminste vijf stammen zal een stamkampioen worden aangewezen,

Bij inzending van minimaal 5 stellen zal er een stellen kampioen worden aangewezen.OK stammen en stellen worden niet gevraagd

Afdelingskampioen wordt de EK vogel met het hoogste aantal punten. Als afdelingskampioen komen alleen vogels in aanmerking die mee mogen doen volgens het reglement van de N.B.v.V.

Jeugdkampioen wordt het jeugdlid die met een EK vogel het hoogste aantal punten heeft behaald bij de jeugd, een jeugdlid kan geen afdelingskampioen worden, hij of zij komt echter wel in aanmerking voor toekenning van het bondskruis.

Kampioen OK wordt een open klasse vogel met het hoogste aantal punten.

Het bondskruis van de N.B.v.V. zal worden toegekend aan de EK vogel met het hoogste aantal punten van de organiserende vereniging.

 OPENING

Opening van de tentoonstelling is op donderdag 8 December om 19.30 uur

De entree is gratis.

 Verdere openingstijden zijn:

Donderdag                  7 December          19.30 uur tot 22.00 uur

Vrijdag                     8 December            10.00 uur tot 22.00 uur

Zaterdag                  9 December             10.00 uur tot 15.00 uur

Verder zijn de regels van de N.B.v.V. van toepassing.

VOOR EVENTUELE VRAGEN OF INLICHTINGEN OMTRENT HET VRAAGPROGRAMMA, KUNT U ZICH WENDEN TOT:

Boekhoud Begoniastaat7 9521 GZ Nieuw-Buinen

Email: boekhoud23@ziggo.nl

Tel: 0599-750757

www.desiervogel.nl

Bank Rabo: NL94RABO 036.07.96.362    t.n.v. De Siervogel Nieuw Buinen