ledenvergadering 20 November

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze Ledenvergadering op maandagavond 20 November  2017  in het verenigingsgebouw “Het Tussendiep” Kerklaan 2 Nieuw- Buinen.

 

Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

1 Opening

2  Mededelingen bestuur.

3 Ingekomen –uitgaande stukken

4  Bespreking  TT 2017   wie doet wat.

5 Pauze (verloting)

6 Toezichthouders

7

8 Vraag en aanbod

9 Rondvraag

10 Sluiting

 

RINGEN BESTELLEN RONDE 3 kweekjaar 2018

Bestellen kan tot 20 JANUARI 2018  bij H Steenbergen

Uitlever datum NA 1 April 2018.